Trival elektroizolacije

Kakovost in zanesljivost

Elektroizolacijske tkanine in trakovi

HITRI PREGLED:

PROIZVOD

SESTAVA

TEMPERATURNI RAZRED / TEMPERATURNA ODPORNOST

MIN. PREBOJNA NAPETOST

DEBELINA TKANINE (mm)

STANDARDI

TEHNIČNI LIST

TRIVAPUR GU tkanina ali trakovi

steklena tkanina ali trakovi, lakirani s poliuretanom

F
155°C

≥5

0,12

IEC 394; IEC 216 

pdf25

TRIVAPUR
D-GU
tkanina ali trakovi

steklena tkanina ali trakovi, lakirani s poliuretanom (diagonalni tip)

F
155°C

≥5

0,12

 IEC 394; IEC 216

pdf25

TRIVASIL GSE tkanina ali trakovi

steklena tkanina ali trakovi, lakirani s silikonom

C
200°C

≥4

0,15

IEC 394; IEC 371

pdf25

Za natančen opis proizvoda klikni na proizvod ali klikni na pripadajoč tehnični list.
Za ogled tehničnega lista mora biti nameščen program Adobe reader (www.adobe.com).